SĖKMINGAS STARTAS Į FINANSINĘ NEPRIKLAUSOMYBĘ

FINANSINIO RAŠTINGUMO IR GEBĖJIMŲ SPARTAUS LAVINIMO PROGRAMA

Asmeninių ir šeimos finansų akademijos (AiSFA) įkūrėjas ir vadovas prof. Rimvydas Jasinavičius sukūrė ir praktikoje ištobulino kompleksinę finansinio raštingumo ir gebėjimų spartaus lavinimo programą, kuri suformuoja ir įtvirtina produktyvaus asmens finansinio intelekto pagrindus. Jų dėka kiekvienas žmogus, nuosekliai įgyvendinantis šią programą, gali pelningai pasinaudoti savo pajamų šaltiniais bei sėkmingų investicijų dėka susikurti finansinę nepriklausomybę. Ją pasiekus, užteks pinigų ateities gyvenimo poreikiams patenkinti net atsisakius samdomojo darbo prievolės.

Mokymai vyksta dalyviams patogiausiu būdu – nuotoliu.
Mokymų ciklas suskirstytas į 12 vebinarų.
Kiekvienas vebinaras vyks trečiadienio vakarais, nuo 18:30 val. iki 21:30 val. su dviem 15 min. pertraukomis.

Ar mokymai garantuoja finansinę investicinę grąžą?

TAIP!

100 % dalyvių, kurie nuosekliai taiko metodiką, teigiamus pokyčius pastebi jau pirmaisiais įgytų žinių panaudojimo savo veikloje mėnesiais.

 

KAIP?

Motyvuojame ir padedame praktiškai pritaikyti mokymų medžiagą finansinių problemų sprendimui. 

 

I DALIS

Bazinės finansinio raštingumo žinios, jų suvokimas bei efektyvus panaudojimas, valdant gaunamas pajamas

 1. FINANSINĖS BŪKLĖS PAKOPOS. Pagrindinių finansinių būklių požymiai ir jų panaudojimas savo gerovei.
 2. PINIGŲ ESMĖ ir PAVOJAI. Šiuolaikinių pinigų „išsigimimas“ ir su tuo susiję pavojai mūsų finansams.
 3. IŠLAIDŲ VALDYMAS BIUDŽETU. Esminis išlaidų valdymo veiksmų įrankis – efektyvus biudžetas, kuris padės išvengti dažniausių finansinių problemų.
 4. PINIGŲ SRAUTO FORMAVIMAS. Pagrindinio darbinės veiklos finansinio rezultato – pinigų srauto gausinimo metodika.
 5. PAJAMŲ ŠALTINIŲ STIPRINIMAS. Galimų pajamų šaltinių analizė ir pasinaudojimo būdai.

II DALIS

Baziniai turimų finansų atsargų ir turto valdymo gebėjimai

 1. FINANSINIŲ ATSARGŲ VERTĖ ir JŲ GALIOS SKAIČIAVIMAI. Būtinų atsargų komponenčių formavimo ir jų vertės išsaugojimo taisyklės. Infliacijos poveikio vertinimas ir apsaugos priemonių nuo jos nagrinėjimas.
 2. TURTAS IR VISUMINIS KAPITALAS.  Gyvenimo gerovės priemonių analizė ir geriausių iš jų pasitelkimo principai.
 3. NEKILNOJAMO TURTO YPATUMAI. Labiausiai mėgstamo žmonių turto – NT privalumai ir trūkumai.
 4. TURTO VERTĖS SKAIČIAVIMAI. Įsigyjamo ir turimo turto finansinio vertinimo metodika.

 

III DALIS

Baziniai gausėjančių finansų ir visuminio kapitalo valdymo gebėjimai

 1. STRATEGINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS TOBULINIMO PROGRAMA. Nuoseklaus ir rezultatyvaus savo turimos finansinės būklės gerinimo metodika, siekiant finansinės nepriklausomybės dar nesulaukus pensinio amžiaus.
 2. INVESTAVIMAS. Pagrindiniai sėkmingo investavimo būdai ir pavojingieji mitai. Investavimo veiksmų vertinimo metodika.
 3. PASYVAUS IR AKTYVAUS INVESTAVIMO YPATUMAI. Vertybiniai popieriai, žaliavos, verslas. Jų naudos ir rizikos vertinimo būdai.

 

 

Kokias galimybes suteikia mokymai?

1

suprasti bei įsivertinti savo finansinę būklę ir jos priežastis

2

įžvelgti savo finansinę ateitį bei artėjimo link jos galimybes ir grėsmes

3

turėti efektyvią metodiką sėkmingiems pinigų gausinimo sprendimams priimti

4

įsisavinti esmines taisykles, kurios padės apsiginti nuo infliacijos, išvengti skolų ar finansų deficito

5

pasirinkti ir sukurti veiksmingus būdus spartesniam finansinės gerovės tobulinimui

Mokymų ciklas suskirstytas į 12 vebinarų po 3 akademines valandas. Visas mokymų ciklas trunka 48 akademines valandas per 4 mėnesius.

 

Nuotoliniuose susitikimuose dalyviai, išklausę ir spręsdami tipinių finansinių situacijų užduotis, įsisavina bazines žinias ir gebėjimus apie sėkmingą savo finansų valdymą.
Prieš kiekvieną vebinarą yra atsiunčiama pilna jo metu pristatoma medžiaga paprasta ir suprantama kalba. Pačių vebinarų metu dalyviai nuolat skatinami apmąstyti pateikiamas žinias bei panaudoti jas, sprendžiant elementarias, dažnai gyvenime pasitaikančias, finansines užduotis. Tų užduočių sprendimų rezultatai yra aptariami ir atsakoma į visus dalyvių klausimus.

Mokymuose suteiktų žinių ir rekomendacijų įtvirtinimui reikia papildomai atlikti ir specialias namų užduotis. Jos parengtos, atsižvelgiant į dažniausiai kasdieniame gyvenime pasitaikančias finansines situacijas. Tų užduočių atlikimui rekomenduojama paskirti po 2-3 valandas per laikotarpį tarp  vebinarų.
Kiekvieno dalyvio atliktų  užduočių rezultatus prof. R. Jasinavičius asmeniškai peržiūri ir komentuoja, pateikdamas rekomendacijas dėl jų pataisymų.

Dalyvio mokestis – 699 Eur.

Per visą mokymų laikotarpį dalyviams dar siūloma skirti apie 20 – 30 val. rekomenduojamos literatūros studijavimui. Tad kokybiškam naujų finansinių žinių ir gebėjimų įsisavinimui reikia skirti bent 100 val. savo laiko per 120 mokymų dienų. Tai reiškia, kad savo finansiniam tobulėjimui reikia pašvęsti bent po 1 val. kiekvieną darbo dieną arba po 5 val. kiekvieną savaitę.

Sėkmingiausias pasaulyje investuotojas, 91 m. amžiaus Vorenas Bafetas savo finansiniam tobulinimuisi skiria mažiausiai po 5 valandas kasdien.

I-oje mokymų dalyje (pirmieji 5 seminarai, kurių trukmė 7 savaitės) visas užduotis vykdantys dalyviai:

 • supras bei įsivertins savo realią finansinę būklę ir jos priežastis;
 • įžvelgs savo finansinę ateitį, jos grėsmes ir galimybes;
 • sužinos ir įsisavins bazines sąvokas, kurios būtinos naudojimuisi, sprendžiant finansų pasaulio iššūkius;
 • gaus efektyvią metodiką pamatuotiems ir sėkmingiems pinigų valdymo sprendimams priimti;
 • įsisavins esminių taisyklių ir priemonių rinkinį, padėsiantį išvengti skolų ir savų finansų deficito;
 • įvaldys savų pinigų srauto nuolatinio generavimo būdus;
 • įsisavins ir išbandys savo pajamų našesnio generavimo būdus.
11Finansai

Per II-ąją mokymų dalį (4 seminarai, kurių trukmė 6 savaitės) užduotis vykdantys dalyviai:

 • suformuos ženklią dalį savo būtinųjų finansinių rezervų;
 • stebės pagrindinius požymius, charakterizuojančius savo finansinio saugumo būklę;
 • supras ir mokės apskaičiuoti savo darbo bei verslo veiklomis sukuriamą pridėtinę vertę, kurios siekimas turėtų tapti esminiu produktyvaus darbo finansiniu siekiu;
 • sudarys savo turto balansą, įvertindami aktyvus ir pasyvus;
 • išsiaiškins savo turimo visuminio kapitalo sandarą ir numatys jo gausinimo programą;
 • išmoks įvertinti turimo bei siekiamo įsigyti nekilnojamojo turto kainos ir vertės skirtumus bei gebės paskaičiuoti galimą investicinę grąžą iš jo nuomos.
11Kapitalas

III-ioje mokymų dalyje (baigiamųjų seminarų trukmė 5 savaitės) užduotis vykdantys dalyviai:

 • parengs strateginę savo finansų gausinimo iki finansinės nepriklausomybės būklės programą;
 • įsisavins tikrojo investavimo požymius, įvertins aktyvaus ir pasyvaus investavimo privalumus ir trūkumus;
 • susipažins su populiariausiomis pasyvaus investavimo priemonėmis ir galės pradėti nerizikingai jomis naudotis;
 • sužinos apie pavojingus finansinius mitus, viliojančius į investuojamų pinigų praradimą, ir būdus jiems išvengti;
 • suformuos savo finansinio stabilumo būklės pagrindus.
11

Seminarų vedimo metodika suteikia garantuotą finansinę investicinę grąžą.

Mūsų mokymų išskirtinumas - garantuota ženkli investicinė grąža. Tai patvirtina ir visi nuosekliai metodiką taikantys mokymų dalyviai: teigiamus pokyčius pastebi jau pirmaisiais įgytų žinių panaudojimo savo veikloje mėnesiais.

LEKTORIUS

prof. Rimvydas Jasinavičius
Asmeninių ir šeimos finansų akademijos įkūrėjas
finansų ekspertas, investuotojas

 

Trumpai
Žymus finansų ekspertas, verslininkas, dėstytojas ir konsultantas.
Buvęs Lietuvos Respublikos pramonės ministras, Pramonininkų konfederacijos prezidentas, daugelio organizacijų valdybos narys, 178 išradimų ir publikacijų autorius.

Kodėl verta rinktis šiuos mokymus?

 • Jums dažnai stinga pinigų būtiniausioms gyvenimo reikmėms,
 • teturite vieną, nepakankamą ir beveik negausėjantį pajamų šaltinį (algą),
 • Jūsų pajamos priklauso nuo darbdavio (ar kitų asmenų) geros valios,
 • Jūs dirbate „už pinigus“, o ne „pinigai dirba už Jus“,
 • Jūsų šeimos (asmeninės) išlaidos auga sparčiau nei pajamos,
 • neįstengiate kaupti finansinių atsargų, būtinų savo ateities reikmėms,
 • Jūsų taupomų pinigų perkamoji galia sparčiai ir nuolat mažėja,
 • artimiausiu metu ruošiatės įsigyti arba jau turite įsigiję būstą su banko paskola,
 • neturite stabiliai finansinę investicinę grąžą generuojančio investicinio portfelio,
 • trokštate susikurti patikimus pasyvių pajamų šaltinius,
 • ankstyvesni Jūsų investavimo bandymai buvo nesėkmingi,
 • Jūsų pradėtas verslas neauga ir negeneruoja siekiamų pajamų.
Išskirtinis šių mokymų bruožas yra tai, kad jie orientuojami į jo dalyvių įprastinių finansinių veiksmų analizę ir reikiamus jų pokyčius, kurių pagrindu kiekvienas mokymų dalyvis galės ne tik išsiaiškinti konkrečias savo esančių ar būsimų finansinių problemų priežastis, bet imtis veiksmų efektyviai jas pašalinti bei kelti savo finansinę gerovę.