KAS MES?

AiSFA

Asmeninių ir šeimos finansų akademija (AiSFA) – tai finansiškai išprususių žmonių bendruomenė, ugdoma mentorių profesionalų suteikiančių finansinius įgūdžius šeimoms ir atskiriems asmenims bei skatinanti visuomenės finansinę gerovę.

Mūsų mentoriai – verslininkai, investuotojai ir finansų konsultantai, savarankiškai pasiekę finansinę laisvę, o mūsų bendruomenė – įvairių socialinių grupių nariai, siekiantys finansinės gerovės sau ir savo šeimai.

AiSFA programa susideda iš kelių mokymo pakopų ir bendruomenės/klubo, kuriame susibūrę keli šimtai finansiškai sėkmingų žmonių, gausinančių savo turtą ir padedančių visuomenei. Bendri savaitgaliai, nuolatiniai seminarai ir finansinį tobulėjimą skatinanti veikla leidžia stiprinti tarpusavio ryšius, geriau užtikrinti bendruomenės šeimų finansinę gerovę ir spartesnį visuomenės turtėjimą, įprasminantį Lietuvos piliečių būtį.

AiSFA įkurtame alumni klube susibūrę žmonės sėkmingai gausina savo žinias, gebėjimus ir finansus. Prasminga tinklaveika periodiniuose seminaruose ir susitikimuose stiprina jų domėjimąsi finansinio pasaulio ypatumais ir sudaro palankias sąlygas nuolat tobulinti jų asmeninę ir šeimų finansinę gerovę.