FINANSINIO RAŠTINGUMO PAGRINDAI

Mokymų pradžia – 2022 m. sausio 20 d.

Mokymų dalyviu iki 2021 m. gruodžio 27 d. galite tapti tik už 499 299 eurus.

Mokymų trukmė – 8 praktiniai online seminarai po 3 ak. val. Seminarai vyks kiekvienos savaitės ketvirtadienio vakarais uždaroje grupėje 19 – 21:30 val. (su 15 min.. pertrauka 20 30 – 20.45 val., skirta tarpiniam seminarų medžiagos įsisavinimui)

I-OJI FINANSINIO LAVINIMO MOKYMŲ PAKOPA

Šioje kurso pakopoje įgysite kiekvienam savarankiškam asmeniui kasdien būtinas finansines žinias ir gebėjimus jomis naudotis, kurios leis:

 • suprasti bei įsivertinti savo finansinę būklę ir jos priežastis
 • įžvelgti savo finansinę ateitį, grėsmes ir galimybes
 • turėti efektyvią metodiką pamatuotiems ir sėkmingiems pinigų gausinimo sprendimams priimti
 • įsisavinti esminių taisyklių rinkinį, padėsiantį išvengti skolų ir savų finansų deficito
 • pasirinkti veiksmingus būdus ir priemones, tinkamus spartesniam asmeninės finansinės gerovės kūrimui

Mokymai susideda is dviejų daliu:

I-oji bazinių gebėjimų dalis

 • Pinigų esmė ir naudojimo sritys. Faktinio Finansinio raštingumo indėlis, gaunamiems rezultatams kiekvienoje tų sričių.
 • Įžvelgti savo finansinę ateitį, grėsmes ir galimybes.
 • Turėti efektyvią metodiką pamatuotiems ir sėkmingiems pinigų gausinimo sprendimams priimti.
 • Įsisavinti esminių taisyklių rinkinį, padėsiantį išvengti skolų ir savų finansų deficito.
 • Pasirinkti veiksmingus būdus ir priemones, tinkamus spartesniam asmeninės finansinės gerovės kūrimui.

II-oji bazinių gebėjimų dalis

 • Pajamų šaltiniai ir jų generuojamų pajamų veiksniai bei pasekmės.
 • Turto balansas. Aktyvai – pasyvai. Visuminis kapitalas. Jo ypatingoji vertė bei gausinimo metodika.
 • Tikrasis investavimas. Jo patrauklumas bei rizika. Aktyvus ir pasyvus investavimas. Investavimo veiksmų vertinimo metodika.
 • Populiariausios pasyvaus investavimo priemonės. Indėliai ir kreditai. Vertybiniai popieriai. Jų naudos ir rizikos vertinimo būdai. Pavojingi finansiniai mitai.

Per I-ąją mokymų dalį - pirmus keturis seminarus, trunkančius 7 savaites, užduotis vykdantys šių studijų dalyviai:

 • supras bei įsivertins savo realiai turimą finansinę būklę ir jos priežastis;
 • įžvelgs savo finansinę ateitį, jos grėsmes ir galimybes;
 • turės efektyvią metodiką pamatuotiems ir sėkmingiems pinigų valdymo sprendimams priimti;
 • įsisavins esminių taisyklių ir priemonių rinkinį, padėsiantį išvengti skolų ir savų finansų deficito;
 • įvaldys savų PINIGŲ SRAUTO nuolatinio generavimo būdus;
 • suformuos ženklią dalį savo būtinųjų finansinių rezervų;
 • pasieks pagrindinį rinkinį požymių, charakterizuojančių FINANSINIO SAUGUMO būklės pasiekimą.
11

Per II-ąją mokymų dalį - kitus keturis seminarus, trunkančius sekančias 8 savaites, užduotis vykdantys šių studijų dalyviai:

 • įsivertins savo pajamų šaltinių stipriąsias ir silpnąsias puses, išsiaiškins jų priežastis bei numatys būdus joms pašalinti;
 • sudarys savo TURTO balansą, įvertindami aktyvus ir pasyvus;
 • išsiaiškins savo turimo VISUMINIO KAPITALO sandarą ir numatys jo gausinimo programą;
 • įsisavins TIKROJO INVESTAVIMO požymius, įvertins aktyvaus ir pasyvaus investavimo privalumus ir trūkumus;
 • susipažins su populiariausiomis pasyvaus investavimo priemonėmis ir pradės jomis naudotis;
 • sužinos apie pavojingus finansinius mitus ir būdus jiems išvengti;
 • suformuos savo FINANSINIO STABILUMO būklės pagrindus.
11Kapitalas

Pagrindinis seminarų laikas bus skiriamas ne teorinių žinių gausai, bet vertingiausių iš jų pritaikymui savųjų finansinių problemų sprendimui.

11

Mokymus ves finansų ekspertas, investuotojas, prof. Rimvydas Jasinavičius

Visas besimokančiųjų srautas bus suskirstytas į nedideles grupes, kurias, reikalui esant, konsultuos joms priskirti konsultantai.

Kodėl rinktis šiuos mokymus?

Išskirtinis šių mokymų bruožas yra tai, kad jie orientuojami į jo dalyvių įprastinių finansinių veiksmų analizę ir reikiamus jų pokyčius, kurių pagrindu kiekvienas mokymų dalyvis galės ne tik išsiaiškinti konkrečias savo esančių ar būsimų finansinių problemų priežastis, bet imtis veiksmų efektyviai jas pašalinti bei kelti savo finansinę gerovę.

Tai – mūsų mokymų išskirtinumas ir garantuotai ženkli investicinė grąža jau pirmaisiais mėnesiais.